Natur & Landskaps samarbeten:

Peab Drift & Underhåll

Entreprenörsfirma inom skötsel och anläggning. Natur & Landskaps största uppdragsgivare.

Markbyrån i Åtvidaberg AB

Entreprenörsfirma inom anläggning. Nära samarbete kring projektering och anläggning av större objekt.

SP Trädgårdsservice

Entreprenörs - och skötselfirma som hjälper till att bygga och sköta de miljöer Natur & Landskap ritar och som  av mig får hjälp med design.

WinellJern

Arkitekt- och ingejörsfirma i Linköping som jobbar med allt från små husprojekt till stora bostadsområden och komersionella lokaler.

Elisabeth Andersson Arkitektstudio

Arkitekt och designer SAR/MSA  i samma lokal som Natur & Landskap.

Vi samarbetar kring formgivning och projekt med både byggnad och landskap. 

Stefan Rydeén

Konstnär och projektledare med inriktning på offentlig konst och barns lek. Inspiratör och samarbetspartner till Natur & Lanskap.

Naturguiden Svenska Äventyr AB

Arrangerar uppevelser och konferenser för företag och privatpersoner.

Samarbetspartner för Lunchpaus. 

VAP VA Projekt AB

Fristående konsultföretag inom väg- och vattenbyggnadsområdet. Samarbeten kring projektering.

Sandbäcksgatan 2A

Formgivarkollektivet med unga designers med egen butik i Trädgårdsföreningen, där Natur & Landskap har kontor.

 
stäng